poniedziałek, 23 maja 2011

technologie z Google

Omówienie technologii

pokrótce o PageRank (cytat z : google.com )
Oprogramowanie zastosowane w wyszukiwarce Google dokonuje serii równoczesnych obliczeń, które zajmują zaledwie ułamek sekundy. Tradycyjne wyszukiwarki w dużej mierze opierały swoje działanie na liczbie wystąpień wyrazu na stronach internetowych. Google za pomocą technologii PageRank™ bada całą strukturę linków stron internetowych i określa, które strony są najważniejsze. Następnie dokonuje analizy dopasowań hipertekstowych w celu stwierdzenia, które strony są istotne w przypadku danego wyszukiwania. Łącząc ogólną ważność i trafność w odniesieniu do zapytania, Google jest w stanie zaprezentować najważniejsze i najpewniejsze wyniki w pierwszej kolejności.
  • Technologia PageRank:PageRank dokonuje obiektywnej oceny ważności stron internetowych, rozwiązując równania z ponad 500 milionami zmiennych i 2 miliardami terminów. Zamiast zliczać bezpośrednie linki, PageRank interpretuje link ze strony A do strony B jako „głos” oddany na stronę B przez stronę A. W ten sposób PageRank ocenia ważność strony: na podstawie liczby oddanych na nią głosów.
    PageRank uwzględnia również ważność stron oddających głos, ponieważ uznaje się, że głosy pewnych stron mają większą wartość, co zwiększa również wartość stron, na które „głosują”. Ważne strony uzyskują wyższe notowanie PageRank i są wyświetlane na początku listy wyników wyszukiwania. W celu określenia ważności strony technologia Google wykorzystuje całościowo informacyjne zasoby internetu. Ludzie nie wpływają na wyniki wyszukiwania ani nimi nie manipulują — dlatego użytkownicy darzą Google zaufaniem, uznając firmę za źródło obiektywnych informacji, nieskażone sprzedażą miejsc w rankingu.
  • Analiza dopasowań hipertekstowych:wyszukiwarka Google analizuje również zawartość stron. Zamiast jednak sczytywać po prostu tekst na stronie (którym wydawcy mogą manipulować przy użyciu metatagów), technologia Google analizuje pełną zawartość strony, z uwzględnieniem czcionek, sekcji i dokładnego położenia każdego słowa. Aby zapewnić trafne wyniki wyszukiwania, Google analizuje także zawartość sąsiednich stron internetowych.

Cykl życia zapytania Google

Cykl życia zapytania Google jest zazwyczaj krótszy niż pół sekundy, a obejmuje wiele różnych kroków, które muszą zostać ukończone, zanim osoba szukająca informacji uzyska wyniki.

3.
Wyniki wyszukiwania są zwracane użytkownikowi w ciągu ułamka sekundy.
1. Serwer internetowy wysyła zapytanie do serwerów indeksu. Zawartość obsługiwana przez serwery indeksu jest podobna do indeksu umieszczonego na końcu książki — zawiera ona informacje o tym, na których stronach znajdują się słowa pasujące do zapytania.
2. Zapytanie jest wysyłane do serwerów dokumentów, które pobierają przechowywane dokumenty. Generowane są fragmenty opisujące każdy wynik wyszukiwania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz